ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

സാം ഈപ്പന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുളിക്കീഴ്
മെമ്പറുടെ പേര് സാം ഈപ്പന്‍
വിലാസം വഞ്ചിക്കല്‍ പുത്തന്‍ പുരയില്‍, തിരുവല്ല, മേപ്രാല്‍ പി ഒ-689591
ഫോൺ 0469-2737009
മൊബൈല്‍ 9447037009
വയസ്സ് 56
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം PDC
തൊഴില്‍ Business