തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2015

പാലക്കാട് - നെന്മാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 അയിനംപാടം പ്രബിത ജയന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി വനിത
2 പുത്തന്‍തറ ഷര്‍മിള കാശിവിശ്വനാഥന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
3 വല്ലങ്ങി ബേബി രവി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
4 പുളിക്കല്‍തറ സജിത പ്രകാശന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
5 നെന്മാറപാടം ലക്ഷ്മണന്‍.എം മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി
6 കൊശ്ശനിപ്പള്ളം ടി.കെ.ബാലകൃഷ്ണന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
7 വിത്തനശ്ശേരി ജയന്തി മോഹനന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
8 പഴതറക്കാട് സി. പ്രകാശന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
9 നെല്ലിപ്പാടം എസ്.ഗംഗാധരന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
10 അയ്യപ്പന്‍പ്പാറ പുഷ്കല ഹരിദാസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
11 പോത്തുണ്ടി കെ.പ്രേമന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
12 മാട്ടായി എം.ജയലക്ഷ്മി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
13 നെല്ലിക്കാട് രതിക രാമചന്ദ്രന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
14 ചാത്തമംഗലം പി. രമേഷ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
15 പേഴുംപാറ ഉഷ രവീന്ദ്രന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
16 പാലപ്പറന്പ് പുഷ്പലത.എം.ആര്‍.നാരായണന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
17 നെന്മാറ ശിവപ്രസാദ്. പി.പി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
18 വക്കാവ് ബിന്ദു.സി.കെ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
19 കല്‍മുക്ക് അജിത്കുമാര്‍.ടി.ജി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
20 ചെന്ദംങ്കോട് ആര്‍.മുരളീധരന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍