തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2015

കൊല്ലം - മയ്യനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 വാഴപ്പള്ളി ബി. മായ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
2 ഉമയനല്ലൂര്‍ നോര്‍ത്ത് സിന്ധു. എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
3 ഉമയനല്ലൂര്‍ ഈസ്റ്റ് റഷീദ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
4 കൊട്ടിയം അനീഷ സലിം മെമ്പര്‍ ആര്‍.എസ്.പി വനിത
5 പറക്കുളം നെസീറ നാസര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
6 കൊട്ടിയം സൌത്ത് ഉമേഷ്. യു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
7 നടുവിലക്കര ഷീലാകുമാരി. ആര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
8 തെക്കുംകര ഈസ്റ്റ് ലെസ്ലി ജോര്‍ജ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
9 പുല്ലിച്ചിറ ഡാര്‍ലമെന്‍റ് വി ഡിസ്മാസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
10 ധവളക്കുഴി ലക്ഷ്മണന്‍. എല്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
11 കാക്കോട്ടുമൂല വിനോജ് വര്‍ഗ്ഗീസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
12 മുക്കം ഈസ്റ്റ് ഷീലജ. എന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
13 മുക്കം വെസ്റ്റ് ലീന ലോറന്‍സ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
14 മയ്യനാട് സൌത്ത് ആശാദാസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
15 മയ്യനാട് ആര്‍. സരിത മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
16 മയ്യനാട് വെസ്റ്റ് എസ്. ലൈല മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
17 കൂട്ടിക്കട വി. ഉദയകുമാര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
18 ആയിരംതെങ്ങ് കെ. ഷീല മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
19 തെക്കുംകര വെസ്റ്റ് ഹലീമ. എം മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
20 കിഴക്കേപടനിലം മുഹമ്മദ് റാഫി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
21 പടനിലം വി. ബിന്ദു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
22 വെണ്‍പാലക്കര വിപിന്‍ വിക്രം മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
23 പിണക്കല്‍ നാസറുദ്ദീന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍