തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2015

പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്|| സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ദേവി എം.കെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
2 കടമ്പഴിപ്പുറം ശ്രീജ പി മെമ്പര്‍ എന്‍.സി.പി വനിത
3 അലനല്ലൂര്‍ ജിനേഷ് എം മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
4 തെങ്കര സീമ കെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
5 അട്ടപ്പാടി രാധാകൃഷ്ണന്‍ സി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
6 കാഞ്ഞിരപ്പുഴ അച്ച്യുതന്‍ സി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
7 കോങ്ങാട് രജനി സി.കെ. മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
8 പറളി രാധിക കെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
9 പുതുപ്പരിയാരം ബിന്ദു എ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
10 മലമ്പുഴ രാജന്‍ കെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
11 പുതുശ്ശേരി നിഥിന്‍ ആര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
12 കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ ചിന്നസ്വാമി കെ മെമ്പര്‍ ജെ.ഡി (എസ്) എസ്‌ സി
13 മീനാക്ഷീപുരം അഡ്വ : മുരുകദാസ് വി മെമ്പര്‍ ജെ.ഡി (എസ്) ജനറല്‍
14 കൊടുവായൂര്‍ ശില്‍പ്പ എന്‍.എസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
15 കൊല്ലങ്കോട് സന്തോഷ്കുമാര്‍ കെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
16 നെന്മാറ ഗീത ടീച്ചര്‍ എ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
17 പല്ലശ്ശേന അസീസ് യു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
18 കിഴക്കഞ്ചേരി ഔസേഫ് എ.ടി. മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
19 ആലത്തൂര്‍ മീനാകുമാരി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
20 തരൂര്‍ ലീല ടി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
21 കൊടുന്തിരപ്പുള്ളി ബിനുമോള്‍ കെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
22 കോട്ടായി ശാന്തകുമാരി കെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
23 ലക്കിടി രാജഗോപാല്‍ യു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
24 വാണിയംകുളം നാരായണികുട്ടി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
25 പെരുമുടിയൂ‍ര്‍‍‍ ഷാബിറ എ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
26 ചാലിശ്ശേരി നാരായണദാസ് ടി.കെ. മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
27 നാഗലശ്ശേരി അബ്ദുള്‍കരീം ടി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
28 തിരുവേഗപ്പുറ ഇന്ദിര എസ്.നായര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
29 കുലുക്കല്ലൂര്‍ രാജന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ ടി
30 ചളവറ സുധാകരന്‍ പി.കെ. മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍