തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2015

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്|| സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 ചെമ്മരുതി രഞ്ജിത് വി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
2 നാവായിക്കുളം ബി പി മുരളി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
3 കിളിമാനൂര്‍ സ്മിത ഡി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
4 കല്ലറ അഡ്വ. എസ് എം റാസി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
5 വെഞ്ഞാറമൂട് വൈ വി ശോഭകുമാര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
6 ആനാട് ആനാട് ജയന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
7 പാലോട് വി കെ മധു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
8 ആര്യനാട് ബിജു മോഹന്‍ വി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
9 വെള്ളനാട് മായാ ദേവി എല്‍.പി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
10 പൂവച്ചല്‍ ആര്‍.കെ അന്‍സജിത റസ്സല്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
11 വെള്ളറട വിചിത്ര കെ.വി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ എസ്‌ സി വനിത
12 കുന്നത്തുകാല്‍ ഡോ. സി എസ് ഗീതാരാജശേഖരന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
13 പാറശ്ശാല അഡ്വ. എസ് കെ ബെന്‍ഡാര്‍വിന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
14 മര്യാപുരം ജോസ് ലാല്‍ ജി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
15 കാഞ്ഞിരംകുളം സുജാത എം മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
16 ബാലരാമപുരം അഡ്വ. എസ് കെ പ്രീജ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
17 വെങ്ങാനൂര്‍ ലത കുമാരി വി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
18 പള്ളിച്ചല്‍ എസ് ശോഭനകുമാരി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
19 മലയിന്‍കീഴ് രമ കുമാരി വി ആര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
20 കരകുളം ഉഷാ കുമാരി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
21 മുദാക്കല്‍ രാധാ ദേവി എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
22 കണിയാപുരം എം ജലീല്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
23 മുരുക്കുംപുഴ എസ് കവിത മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
24 കിഴുവിലം അഡ്വ. ആര്‍ ശ്രീകണ്ഠന്‍ നായര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
25 ചിറയിന്‍കീഴ് അഡ്വ. എ. ഷൈലജ ബീഗം മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
26 മണമ്പൂര്‍ എസ്സ് ഷാജഹാന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍