27/04/2018 വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ഡിഡി പി ഓഫീസില്‍ വച്ച് നടക്കുന്ന റോഡ്‌ റോളര്‍ പുനര്‍ലേലം അറിയിപ്പ്