തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേയ്ക്ക് തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളുമായി ബഹു.മുഖ്യമന്ത്രി 06.01.2021 രാവിലെ 11.30 ന് ഓൺലൈനായി സംസാരിക്കുന്നു 

Posted on Monday, January 4, 2021

പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട തദ്ദേശഭരണ ജനപ്രതിനിധികളെ ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. ജനുവരി 6 ന് രാവിലെ 11.30 ന് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ബഹു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി  ശ്രീ. എ.സി. മൊയ്തീന്‍ , ബഹു. ധനം, കയർ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോ. തോമസ് ഐസക്, ആസൂത്രണ ബോർഡ് അംഗം ഡോ. കെ.എൻ.ഹരിലാൽ തുടങ്ങിയവരും ഉദ്യേഗസ്ഥ പ്രമുഖരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും. 

 

സ്വാഗതം:     ശ്രീമതി ശാരദാ മുരളീധരന്‍
അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് 

അധ്യക്ഷന്‍:  ശ്രീ എ.സി.മൊയ്തീന്‍
ബഹു: തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി

ഉത്ഘാടനം:  ശ്രീ. പിണറായി വിജയന്‍
ബഹു: മുഖ്യമന്ത്രി

മുഖ്യപ്രഭാഷണം: ഡോ തോമസ്‌ ഐസക്
ബഹു: ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി

നന്ദി: ശ്രീ ബിശ്വനാഥ് സിന്‍ഹ
പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്

സര്‍ക്കുലര്‍ ഇഎം3/212/2020/തസ്വഭവ Dated 04/01/2021

സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 11/2021/തസ്വഭവ Dated 01/01/2021