തൃശൂര്‍ ജില്ലാ 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ആസൂത്രണ സമിതി യോഗം 01/10/2019 ന്

Posted on Monday, September 30, 2019

തൃശൂര്‍ ജില്ലാ 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ആസൂത്രണ സമിതി യോഗം 01-10-2019 ചൊവ്വാഴ്ച  ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3.00 മണിക്ക് ജില്ലാ ആസൂത്രണ  ഭവന്‍  കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാളില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്

Content highlight