കോഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി യോഗം 2 മണിക്ക്

Posted on Monday, June 18, 2018

കോഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി യോഗം 2 മണിക്ക്  തദ്ദേശ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ചേംബറില്‍ വച്ച് 

Content highlight
Co ordination Meeting at 2 PM