ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഗീതാ നസീര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചെമ്മരുതി
മെമ്പറുടെ പേര് ഗീതാ നസീര്‍
വിലാസം സിന്ദൂരം, വെൺകുളം, ഇടവ-695311
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9048070792
വയസ്സ് 64
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ
തൊഴില്‍ സീനിയര്‍ ജേര്‍ണലിസ്റ്റ്