തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - തകഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കരുമാടി മഞ്ജു വിജയകുമാര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി വനിത
2 പടഹാരം റീന മതികുമാര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
3 ചിറയകം ബെന്‍സന്‍ ജോസഫ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
4 തെന്നടി സിന്ധു ജയപ്പന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
5 വേഴപ്രം മീര ഗിരീഷ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
6 തകഴി ശശാങ്കന്‍ കെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
7 കേളമംഗലം ജയചന്ദ്രന്‍ കെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
8 ചെക്കിടിക്കാട് പുഷ്പമ്മ ചെറിയാന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
9 ചെക്കിടിക്കാട് കിഴക്ക് മോന്‍സി കരിക്കംപള്ളി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
10 കുന്നുമ്മ തെക്ക് അംബിക ഷിബു വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
11 കുന്നുമ്മ ഗീതാഞ്ജലി എസ് .ജി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
12 കുന്നുമ്മ വടക്ക് ആമിന സാലി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
13 തകഴി വടക്ക് മിനി സുരേഷ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
14 കളത്തിപ്പാലം അജയകുമാര്‍ എസ് പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍