ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ആല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ആല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എല്‍സി വര്‍ഗ്ഗീസ് -വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഉത്തരപ്പളളി
മെമ്പറുടെ പേര് എല്‍സി വര്‍ഗ്ഗീസ് -
വിലാസം ചെങ്കിലാത്തില്‍, പൂമല, പെണ്ണുക്കര-689520
ഫോൺ 6235279782
മൊബൈല്‍ 6235279782
വയസ്സ് 55
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍