ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ആല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ആല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അനൂപ് കെ കെ -വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചമ്മത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് അനൂപ് കെ കെ -
വിലാസം കാഞ്ഞരക്കല്‍ വടക്കേതില്‍, കോടുകുളഞ്ഞി, കോടുകുളഞ്ഞി-689508
ഫോൺ 9544627080
മൊബൈല്‍ 9544627080
വയസ്സ് 33
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍