ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഹരികൃഷ്ണബാനര്‍ജിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കടമ്പനാകുളങ്ങര
മെമ്പറുടെ പേര് ഹരികൃഷ്ണബാനര്‍ജി
വിലാസം നന്ദികാട്ട് ശ്രീസായ്, പള്ളിപ്പുറം, പള്ളിപ്പുറം-688541
ഫോൺ 9400040333
മൊബൈല്‍ 9400040333
വയസ്സ് 32
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍