ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചടയമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചടയമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

നാസിമുദീന്‍ അമ്പലത്തില്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മൂലങ്കോട്
മെമ്പറുടെ പേര് നാസിമുദീന്‍ അമ്പലത്തില്‍
വിലാസം അമ്പലത്തില്‍ വീട്, പോരേടം, പോരേടം-691534
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9497779924
വയസ്സ് 55
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകന്‍