ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തെക്കുംഭാഗം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തെക്കുംഭാഗം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പ്രദീപ് എസ് പുല്യാഴംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മുട്ടത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രദീപ് എസ് പുല്യാഴം
വിലാസം പുല്യാഴത്ത് പടിഞ്ഞാറ്റതില്‍, വടക്കുംഭാഗം, ചവറസൌത്ത്-691584
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9995718003
വയസ്സ് 33
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഹയർസെക്കന്‍ററി
തൊഴില്‍ കൃഷി, രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ