ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || എഴുകോണ്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

എഴുകോണ്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മ‍‍ഞ്ചുരാജ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചീരങ്കാവ്
മെമ്പറുടെ പേര് മ‍‍ഞ്ചുരാജ്
വിലാസം കല്ലുംപുറത്ത് ജെ ഭവന്‍, എഴുകോണ്‍, എഴകോണ്‍-691505
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847963483
വയസ്സ് 32
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ മറ്റുള്ളവ