ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കരവാളൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കരവാളൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മുഹമ്മദ് അന്‍സാരി യുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചേറ്റുകുഴി
മെമ്പറുടെ പേര് മുഹമ്മദ് അന്‍സാരി യു
വിലാസം പുളിമൂട്ടില്‍ കിഴക്കുംകര വീട്, വെഞ്ചേമ്പ്, വെഞ്ചേമ്പ്-691333
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9846647009
വയസ്സ് 32
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍