മുനിസിപ്പാലിറ്റി || വര്‍ക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വര്‍ക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റി (തിരുവനന്തപുരം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പി എം ബഷീര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 23
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോട്ടുമൂല
മെമ്പറുടെ പേര് പി എം ബഷീര്‍
വിലാസം വൈറ്റ് ഹൌസ്, നടയറ, വര്‍ക്കല-695141
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447963309
വയസ്സ് 68
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം BSC
തൊഴില്‍ ഇല്ല