കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

വി.കെ.മോഹന്‍ ദാസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 75
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുതിയാപ്പ
മെമ്പറുടെ പേര് വി.കെ.മോഹന്‍ ദാസ്
വിലാസം വെളത്തോടന്‍കണ്ടി, ചെട്ടികുളം, എലത്തൂര്‍-673303
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447082212
വയസ്സ് 62
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ പൊതുപ്രവര്‍ത്തനം