കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ടി.മുരളീധരന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 73
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എടക്കാട്
മെമ്പറുടെ പേര് ടി.മുരളീധരന്‍
വിലാസം മഠത്തില്‍കണ്ടി, എടക്കാട്, എടക്കാട്-673005
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9388807396
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ജെഡിസി
തൊഴില്‍ സഹകരണ ബാങ്ക്