കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

എന്‍. ശിവപ്രസാദ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 70
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഈസ്റ്റ്‌ഹില്‍
മെമ്പറുടെ പേര് എന്‍. ശിവപ്രസാദ്
വിലാസം ശിവദം, ഗോപാലന്‍ കുരിക്കള്‍ റോഡ്, ഈസ്റ്റ്ഹില്‍, വെസ്റ്റ് ഹില്‍-673005
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847231387
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ പൊതുപ്രവര്‍ത്തനം