കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

അനുരാധ തായാട്ട്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 68
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചക്കരോത്തുകുളം
മെമ്പറുടെ പേര് അനുരാധ തായാട്ട്
വിലാസം തായാട്ട്, ബിലാത്തിക്കുളം, എരഞ്ഞിപ്പാലം-673006
ഫോൺ 0495 2768612
മൊബൈല്‍ 9562927127
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബിബഎ (പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല)
തൊഴില്‍ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ ജോലിക്കാര്‍