കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

അല്‍ഫോൻസാ മാത്യുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 65
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നടക്കാവ്
മെമ്പറുടെ പേര് അല്‍ഫോൻസാ മാത്യു
വിലാസം വെങ്ങാലൂര്‍, ഇഎഫ്4/10/4511,കെഎസ്എച്ച്ബി, ബിലാത്തിക്കുളം, എരഞ്ഞിപ്പാലം-673006
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9037435516
വയസ്സ് 57
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ടി.ടി.സി, ബി.എഡ്, പിജിസിടിഇ, പിജിഡിടിഇ ഫ്രം ഇഎഫ്എല്‍യു, എം. എ. ഇംഗ്ലീഷ്
തൊഴില്‍ പെന്‍ഷണര്‍