കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

പി.കെ.നാസര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 60
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പാളയം
മെമ്പറുടെ പേര് പി.കെ.നാസര്‍
വിലാസം പുതിയപാടം തരിപ്പറമ്പ്, പന്നിയങ്കര, കല്ലായ്-673003
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9746883404
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം സ്ക്കൂള്‍ തലം
തൊഴില്‍ പൊതു പ്രവര്‍ത്തനം