കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

പി.ഉഷാദേവി ടീച്ചര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 59
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചാലപ്പുറം
മെമ്പറുടെ പേര് പി.ഉഷാദേവി ടീച്ചര്‍
വിലാസം ചമ്പയില്‍ ഹൌസ്, പയ്യാനക്കല്‍, ആര്‍ട്സ് കോളേജ്-673018
ഫോൺ 0495-2320345
മൊബൈല്‍ 9447884111
വയസ്സ് 67
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിഗ്രി, ബി.എഡ് ഫിസിക്കല്‍ സയന്‍സ്
തൊഴില്‍ പെന്‍ഷണര്‍