കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ.മൊയ്തീന്‍ കോയവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 58
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുറ്റിച്ചിറ
മെമ്പറുടെ പേര് കെ.മൊയ്തീന്‍ കോയ
വിലാസം ദാലിന്‍റകം, കുറ്റിച്ചിറ, ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്-673001
ഫോൺ 0495-2302730
മൊബൈല്‍ 9847442730
വയസ്സ് 68
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ-ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ പെന്‍ഷണര്‍