കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

പി.സി.രാജന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 46
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചെറുവണ്ണൂര്‍ വെസ്റ്റ്
മെമ്പറുടെ പേര് പി.സി.രാജന്‍
വിലാസം നിറ, ചെറുവണ്ണൂര്‍ വെസ്റ്റ്, കൊളത്തറ-673655
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895063865
വയസ്സ് 64
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം സ്ക്കൂള്‍ തലം
തൊഴില്‍ പൊതു പ്രവര്‍ത്തനം