കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

പി.ഷീബവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 45
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചെറുവണ്ണൂര്‍ ഈസ്റ്റ്‌
മെമ്പറുടെ പേര് പി.ഷീബ
വിലാസം സ്റ്റാന്‍റേര്‍ഡ് ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ്, ചെറുവണ്ണൂര്‍ ഈസ്റ്റ്, ഫറോക്ക്-673631
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7736314185
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എന്‍.ടി.ടി.സി, ടൈപ്പ്റൈറ്റിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹയര്‍, മലയാളം ലോവര‍, ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി
തൊഴില്‍ പൊതു പ്രവര്‍ത്തനം