കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ടി.കെ.പ്രേമലതവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 43
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൊളത്തറ
മെമ്പറുടെ പേര് ടി.കെ.പ്രേമലത
വിലാസം തെക്കുവീട്ടില്‍, കൊളത്തറ, -673655
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9567464154
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം സ്ക്കൂള്‍ തലം
തൊഴില്‍ കൃഷി