കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

രമ്യ സന്തോഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 38
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മീഞ്ചന്ത
മെമ്പറുടെ പേര് രമ്യ സന്തോഷ്
വിലാസം സിന്ധു നിവാസ്, മീഞ്ചന്ത, ആര്‍ട്സ് കോളേജ്-673018
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9048503329
വയസ്സ് 36
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം സ്ക്കൂള്‍ തലം
തൊഴില്‍ കുടുംബിനി