കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ഫെനിഷ.കെ.സന്തോഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പൂളക്കടവ്
മെമ്പറുടെ പേര് ഫെനിഷ.കെ.സന്തോഷ്
വിലാസം കളത്തില്‍ താഴം, മേരിക്കുന്ന്, മേരിക്കുന്ന്-673012
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8848000957
വയസ്സ് 34
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് ടു
തൊഴില്‍ പൊതുപ്രവര്‍ത്തനം