കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

എസ് എം തുഷാരവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മോകവൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് എസ് എം തുഷാര
വിലാസം ശ്രീഭദ്ര, നമ്പോല്‍ പറമ്പത്ത്, മൊകവൂര്‍, എരഞ്ഞിക്കല്‍-673303
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8547222765
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ പൊതു പ്രവര്‍ത്തനം