കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

മിനി വിവേരവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 73
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പച്ചാളം
മെമ്പറുടെ പേര് മിനി വിവേര
വിലാസം തെക്കേകണിശ്ശേരി, വടുതല, വടുതല-682023
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895160901
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍