കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

സജിനി ജയചന്ദ്രന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 71
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എളമക്കര സൗത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് സജിനി ജയചന്ദ്രന്‍
വിലാസം ഗോപുരത്തില്‍, എളമക്കര, എളമക്കര-682026
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9746598413
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് ടു
തൊഴില്‍