കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

കാജല്‍ സലിംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 69
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തൃക്കണാര്‍വട്ടം
മെമ്പറുടെ പേര് കാജല്‍ സലിം
വിലാസം പീടിയേക്കല്‍ ഹൗസ്, പീടിയേക്കല്‍ റോഡ്, എറണാകുളം-682018
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7034991991
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍