കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

അരിസ്റ്റോട്ടില്‍ എം.ജിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 64
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കതൃക്കടവ്
മെമ്പറുടെ പേര് അരിസ്റ്റോട്ടില്‍ എം.ജി
വിലാസം മരയ്ക്കാംവീട്ടില്‍, സെന്‍റ് ഫ്രാന്‍സിസ് ചര്‍ച്ച് റോഡ്, കലൂര്‍-682017
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447221517
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ എക്കണോമിക്സ്
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്