കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ലതിക കെ.പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 60
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പെരുമാനൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ലതിക കെ.പി
വിലാസം ഗാര്‍ഡന്‍ ഗേറ്റ് അപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്, ഫ്ലാറ്റ് 807, ഗാന്ധിനഗര്‍, കടവന്ത്ര-682020
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9496744372
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എസ്.സി, എം.എ, ബി.എഡ്
തൊഴില്‍ പെന്‍ഷനര്‍