കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ബെന്‍സി ബെന്നിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 58
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോന്തുരുത്തി
മെമ്പറുടെ പേര് ബെന്‍സി ബെന്നി
വിലാസം പാലക്കാപ്പിള്ളി, കോന്തുരുത്തി, തേവര-682013
ഫോൺ 04842663248
മൊബൈല്‍ 9633914020
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍