കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

അഡ്വ.ദിപിന്‍ ദിലീപ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 48
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പൊന്നുരുന്നി ഈസ്റ്റ്
മെമ്പറുടെ പേര് അഡ്വ.ദിപിന്‍ ദിലീപ്
വിലാസം 48/850, ചാത്തങ്കേരിത്തുണ്ടി, പൊന്നുരുന്നി, വൈറ്റില-682019
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895121003
വയസ്സ് 31
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ, എല്‍.എല്‍.ബി
തൊഴില്‍ അഭിഭാഷകന്‍