കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ദീപ വര്‍മ്മവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 37
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഇടപ്പള്ളി
മെമ്പറുടെ പേര് ദീപ വര്‍മ്മ
വിലാസം വൈശാഖ്, കോശ്ശേരി ലെയ്ന്‍, പോണേക്കര റോഡ്, ഇടപ്പള്ളി-682024
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9995551550
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം.എസ്.സി, എം.എഡ്
തൊഴില്‍ പ്രൈവറ്റ് ട്യൂഷന്‍