കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

റെഡിന ആന്‍റണിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 25
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചുള്ളിക്കല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് റെഡിന ആന്‍റണി
വിലാസം 613, വലിയപറമ്പില്‍, നസ്രത്ത്, മട്ടാഞ്ചേരി-682002
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8891365243
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ ട്യൂഷന്‍ ടീച്ചര്‍