കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ആന്‍റണി കുരീത്തറവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഫോര്‍ട്ട് കൊച്ചി
മെമ്പറുടെ പേര് ആന്‍റണി കുരീത്തറ
വിലാസം 1/2280, ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി, ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി-682001
ഫോൺ 9447015334
മൊബൈല്‍ 8921441265
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബികോം, എല്‍.എല്‍.ബി
തൊഴില്‍ വക്കീല്‍