കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

സി.എസ്. സുജാദേവിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 93
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പേട്ട
മെമ്പറുടെ പേര് സി.എസ്. സുജാദേവി
വിലാസം വിനായക, സി.കെ.ആര്‍.ആര്‍.എ(2), പേട്ട, ചന്തവിളാകം, -695024
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446302106
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ എക്സ് ക്ലാര്‍ക്ക് (ലേബര്‍ കമ്മീഷന്‍