കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

പി. പത്മകുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 84
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പെരുന്താന്നി
മെമ്പറുടെ പേര് പി. പത്മകുമാര്‍
വിലാസം ശ്രീപത്മം, റ്റി സി 36/858(6), പെരുന്താന്നി, വള്ളക്കടവ്-695008
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9388884002
വയസ്സ് 56
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്സ്