കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

സുധീര്‍. ജെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 76
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ബീമാപ്പള്ളി ഈസ്റ്റ്
മെമ്പറുടെ പേര് സുധീര്‍. ജെ
വിലാസം പുതവല്‍ പുരയിടം, ബീമാപള്ളി, വള്ളക്കടവ്-695008
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8156963542
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍