കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

എസ് എം ബഷീര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 75
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മാണിക്യവിളാകം
മെമ്പറുടെ പേര് എസ് എം ബഷീര്‍
വിലാസം റ്റി സി 46/1042(2), മാണിക്യവിളാകം, പൂന്തുറ-695026
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847354076
വയസ്സ് 55
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍