കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

സത്യവതി.വിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 65
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തിരുവല്ലം
മെമ്പറുടെ പേര് സത്യവതി.വി
വിലാസം എസ് എസ് മന്ദിരം, മൂലയില്‍, ആല്‍ത്തറ, പാച്ചല്ലൂര്‍-695027
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9633165017
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍