കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

എം ആര്‍ ഗോപന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 50
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പൊന്നുമംഗലം
മെമ്പറുടെ പേര് എം ആര്‍ ഗോപന്‍
വിലാസം രാധാമാധവം, പൊന്നുമംഗലം, മേലാംങ്കോട്, നേമം-695020
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446849966
വയസ്സ് 53
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്സ്