കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

പി ജമീല ശ്രീധരന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 31
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പേരൂര്ക്കട
മെമ്പറുടെ പേര് പി ജമീല ശ്രീധരന്‍
വിലാസം വലിയറത്തലയില്‍, പ്ലോട്ട് നം. എം-10-16, ഇന്ദിര നഗര്‍, പേരൂര്‍ക്കട-695005
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9496028507
വയസ്സ് 66
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ ജോയിന്‍റ് ഡയറക്ടര്‍ (റിട്ട.) ഫോറന്‍സിക് ലാബ് ,എക്സ്-മെമ്പര്‍-പി.എസ്.സി